Sous la présidence de

Karin VAN ROY,
People Director Supply and Industrial Relations Western Europe INBEVChaque entreprise dispose aujourd’hui de son propre éventail de valeurs, plus ou moins clairement défini, et plus ou moins original. Mais comment, en tant que responsable RH, faire vivre ces valeurs et les intégrer dans vos processus RH? Comment développer des systèmes de performance qui soient en ligne avec ces valeurs? Comment aussi contribuer à l’adéquation entre valeurs de l’entreprise et valeurs des individus qui la composent? Autant de questions à l’agenda de tous les DRH.

Fidèle à sa tradition, le 16ème Congrès des ressources humaines vous apportera des réponses à ces questions en alliant des exposés de DRH de haut niveau actifs sur de tels chantiers, un travail en workshops interactifs et un riche partage informel de bonnes pratiques.

L’entreprise qui oublie d’être performante met sa survie en danger.
L’entreprise guidée uniquement par le profit casse l’engagement de ses collaborateurs
Valeurs et performances sont donc étroitement liées

Rendez-vous est pris à Stockholm pour aller plus loin.

PROGRAMME | PHOTOS: 16ème CONGRES MRH | CONGRESS RESOURCES
 Onder het voorzitterschap van

Karin VAN ROY,
People Director Supply and Industrial Relations Western Europe INBEV

Geen bedrijf die geen eigen ‘waardenportefeuille’ heeft, duidelijk gedefinieerd of niet, origineel of net iets minder. De vraag is hoe de hr-professional die waardenportefeuille uitgeeft en hoe hij waarden in het hr-beleid integreert? Hoe verhoog je de performantie met technieken die in lijn zijn met de waarden? Hoe vertaal je bovendien de bedrijfswaarden naar het waardensysteem van het individu? Er zijn genoeg vragen rond dit onderwerp die op het agenda van de hrm horen te staan.

Trouw aan zijn traditie, biedt de zestiende editie van het MRH-Congres u een resem van antwoorden door hr-professionals van topniveau aan het woord te laten, door u interactief via workshops en debatten te betrekken in de dagelijkse praktijk en door u de kans te geven het rijke netwerk dat u wordt aangeboden ten volle te benutten.

Het bedrijf dat niet presteert brengt zijn overlevingskansen in gevaar.
Het bedrijf dat enkel voor de opbrengst gaat, verliest het engagement van zijn werknemers.
Waarden en prestaties zijn wel degelijk met elkaar verbonden.

Kom naar Stockholm en ervaar hoe u de volgende stap in uw beleid zet.

PROGRAMMA | FOTO'S: 16th MRH-CONGRES | CONGRESS RESOURCES