Onder het voorzitterschap van
Laurence VANHEE
Vice-President Corporate HR IBA (Ion Beam Applications).
Voorzitster Alter ForHum


Het evenement wordt gepresenteerd en begeleid door
Yves-Etienne MASSART
hoofdredacteur
RH Tribune


Stef SWINNEN

hoofdredacteur
HR Tribune
Thema
CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY
 

Een ‘trendy’ thema dat roept om duidelijke antwoorden vanuit het bedrijfsleven. Biedt de sociale verantwoordelijkheid die vanuit de bedrijven wordt gevraagd, nieuwe mogelijkheden voor het hr-departement? Opnieuw stelt het MRH-congres pertinente vragen :

- Moeten wij (en onze medewerkers) rotsvast geloven in de drie P’s van het duurzaam ondernemen (People/Profit/Planet) ? Moeten de drie P’s een vaste waarde worden in ons hr-beleid en onze business strategie?
- Welke initiatieven kunnen er vanuit human resources groeien om bedrijven te helpen bij het aanpakken van maatschappelijke problemen ?
- Hoe integreren we essentiële vragen en een economische visie in de strategie van onze bedrijven ?
- Kan de waarde van ons economisch leven in tact blijven als de bussines en de visie van het bedrijf zich moet aanpassen aan de maatschappelijke waarden.

PROGRAMMA | DE FOTO'S VAN HET 15de MRH-CONGRES
| CONGRESS RESOURCES

 
 
Sous la présidence de Laurence VANHEE
Vice-President Corporate HR
IBA (Ion Beam Applications).
Présidente Alter ForHumAnimation
Yves-Etienne MASSART
Rédacteur en chef
RH Tribune
Stef SWINNEN
Rédacteur en chef
HR Tribune


Le thème
CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY
 
Très « tendance » actuellement, le concept de responsabilité sociétale des entreprises offre-t-il des opportunités concrètes à nos organisations?

Le 15ème congrès MRH posera, un fois encore, des questions essentielles.

Avons-nous raison de croire (et de motiver nos collaborateurs à croire eux aussi) aux trois piliers du développement durable ‘People-Profit-Planet’ et à la possibilité de les concilier dans la stratégie business et RH de nos entreprises? Quelles sont les initiatives RH qui permettent aux entreprises de contribuer aux problématiques clés de la société en général? Comment intégrer les questions essentielles et les enjeux économiques majeurs de la société dans la stratégie de nos entreprises? Est-il possible de générer de la valeur tout en donnant un sens profond à la mission et au business de l'entreprise?

PROGRAMME | PHOTOS DU 15ème CONGRES MRH | CONGRESS RESOURCES